Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj fungerar som en "vanlig" familj som tar emot ett barn i sitt hem, vanligtvis en eller två helger i månaden.

Vad innebär det att vara kontaktfamilj?

En kontaktfamilj är ett vanligt hem som på uppdrag av Socialnämnden i Gävle tar emot andras barn som familjemedlem något eller några veckoslut i månaden, kanske även något lov.

Att vara kontaktfamilj innebär att vara ett regelbundet stöd för ett barn eller syskonpar genom att barnet/barnen inkluderas i den egna familjen och dess aktiviteter. Avsikten är att barnet/barnen skall få ett utökat nätverk av trygga vuxna, ett komplement till egna familjen.

Efter en utredning där ni också samtycker till att Socialtjänst Gävle inhämtar registerutdrag kan er familj få ett uppdrag där du får ersättning utifrån hur många timmar uppdraget omfattar.

Anmäl intresse

Om du är intresserad av uppdraget som kontaktfamilj, anmäl dig här via e-tjänst.

Kontakt

Har du frågor om uppdraget som kontaktfamilj? Kontakta kundtjänst på 026-17 80 00

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-10-27