Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Uppdrag i kommunen

För dig som vill göra en värdefull insats för medmänniskor finns flera uppdrag inom Gävle kommun att välja bland. Läs mer om de olika uppdragen i nedanstående lista.

Att ha ett uppdrag är inte samma sak som att ha ett arbete eller jobb. Som uppdragstagare omfattas du till exempel inte av något anställningsavtal.

Vissa uppdrag är helt ideella, andra innebär att du får viss ekonomisk ersättning utifrån uppdragets omfattning.

Familjehem

För att hjälpa de barn som, av olika orsaker, inte får den trygghet och stöd de behöver från sina föräldrar söker vi extraföräldrar. Vi söker er som har tid och rum för ett barn för en kortare eller längre tid - tills deras familj fungerar bra igen.

God man

En god man träder in och stödjer en person som inte klarar av att ta hand om sig själv och sin egendom eller att bevaka sina rättigheter.

Kontaktperson

Att vara kontaktperson är att ha en vänskaplig relation med en person med funktionsnedsättning eller som av olika sociala skäl behöver extra stöd. 

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj fungerar som en "vanlig" familj som tar emot ett barn med funktionsnedsättning i sitt hem, vanligtvis en eller två helger i månaden.

Ledsagare

En ledsagare fungerar som en slags följeslagare som ska göra det lättare för personer med funktionsnedsättning att ta sig till och från olika aktiviteter.

Volontär

Som volontär bidrar du med din tid och ditt engagemang och du ställer upp så mycket du själv vill. Du får möjlighet att hjälpa en medmänniska samtidigt som du själv får värdefulla erfarenheter.

Avlösare

Som avlösare fungerar du som avlastning i hemmet för föräldrar till barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-07-19