Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss information bor fortfarande här men när du söker efter information ska du istället göra det på  www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakt kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning – VFU i Gävle Kommun

Gävle kommun har ett stort antal kommunala gymnasieskolor, grundskolor, fritidshem och förskolor som gärna tar emot dig som studerar till förskollärare eller lärare för att göra din VFU.

VFU i Utbildning Gävle

  • ska förbereda studenten för sin yrkesroll
  • är ett medel för långsiktig rekrytering av nya lärare
  • är ett medel för förskolors och skolors verksamhets- och kompetensutveckling.

Du som student ska få möjlighet att pröva dina kunskaper och värderingar i dialog med din lokala lärarutbildare samt arbetslaget. Genom att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken blir VFU en värdefull utveckling av dina färdigheter och din kompetens. Du som student är också en länk till lärosätet med tillgång till aktuell vetenskap samt forskning. Vi ser din nyfikenhet och vår gemensamma reflektion kring vår verksamhet som en viktig del av vår kompetens- och verksamhetsutveckling.

Är du förskollärar- eller lärarstudent och vill göra din VFU hos oss? 

Välkommen att kontakta VFU-samordnare Marie Wesik på HR-avdelningen, Utbildning Gävle på via  marie.wesik@gavle.se eller 026-17 93 39 eller för mer information.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-01-31