Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Gävles näringslivsprogram

Gävles näringslivsprogram är framtaget i samverkan mellan Gävles näringsliv, myndigheter, utbildningsanordnare och Gävle kommun för att stärka det lokala näringslivet.Under 2013 har arbetet med att ta fram Gävles näringslivsprogram pågått för fullt och många nätverk, kluster och organisationer har fått besök av näringslivsavdelningen för att genomföra en workshop kring näringslivsprogrammet.  Det har även bjudits in till frukostmöten i Stadshuset där man kunnat vara med och delta i processen. 

I december 2013 tog Kommunstyrelsen beslut om att fortsätta arbetet enligt det föreslagna Näringslivsprogrammet.

I högerspalten hittar du Näringslivsprogrammet 2014-2016 samt det råmaterial med samtliga synpunkter som kommit in under resans gång och det är utifrån dem som näringslivsprogrammet tagits fram.

Just nu pågår en kartläggning av befintliga aktiviteter som bidrar till att målen i Gävles näringslivsprogrammet kan nås. Läs mer om kartläggningen här.

Bakgrund

I februari 2013 beslutade kommunfullmäktige i Gävle att anta tre näringslivspolitiska mål med syfte att peka ut riktningen mot 2025 om hur Gävles näringsliv ska uppfattas. De målen är:

  • Gävle ska uppfattas som en av Sveriges mest attraktiva platser för företag.

  • Gävle har en framgångsrik kompetensförsörjning.

  • Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen.

Näringslivsprogrammet är ett 3-årigt handlingsprogram där det första gäller 2014-2016. Det ska tydliggöra roller och uppdrag och beskriva hur och vad Gävle ska göra för att nå de näringslivspolitiska målen.


Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-06-27

Tyck till!

Lämna synpunkter på det nya näringslivsprogrammet via e-tjänst. Gå till tjänsten