Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Exempel på samordningsärenden

Här hittar du några exempel på hur ett samordningsärende kan se ut. Vad som blir aktuellt beror på vem företagaren är och vilken typ av verksamhet det rör sig om.

Om du har ett komplext företagsärende som du vet kommer att beröra fler än en aktör tar du kontakt med berörd samordnare beroende på ärendets karaktär. Samordnaren bjuder in kontaktpersoner från berörda verksamheter för att träffa företagaren. Om du själv vill föredra ärendet vid samordningsmötet med företagaren kommer du överens om detta tillsammans med kontaktpersonen. Meddela isåfall samordnaren. 

Här är några exempel på komplexa företagsärenden där företagaren behöver ha kontakt med flera aktörer och där ett samordningsärende bör upprättas.

Exempel 1 – Befintligt företag (verksamt minst tre år)

Företagaren Anna Andersson vill starta en restaurang och bygga om en befintlig fastighet och lokal. För att få bygga om behöver hon bygglov och olika tillstånd, till exempel alkohol- och serveringstillstånd och miljö- och brandtillsyn. Anna vill också ha en uteservering och behöver då även en markupplåtelse. 

Exempel 2 – Etablering

Transporter AB vill etablera en logistikcentral i Gävle. De vill ha hjälp med förslag på byggklar mark för att sedan gå vidare med tomtköp. För att få hjälp med sin etablering och byggnation behöver många saker ordnas. Köpeavtal på tomten och bygglov från kommunen, anslutning av vatten och avlopp från Gästrike vatten samt anslutning av el, bredband och eventuell fjärrvärme från Gävle Energi.

Exempel 3 – Event/evenemang

 Eventföretaget Eventol ska anordna en stor konsert på stortorget i Gävle. För det behöver de serveringstillstånd, tillstånd för livsmedelshantering, polistillstånd, fyrverkeri eller andra effekter, tillfällig gasolhantering, tillstånd för tillfälliga spel (till exempel Black Jack), lotteri o bingospel, aktiviteter på Stortorget, sjukvård, brandskydd, mobila toaletter, ljudnivåer/buller, sophantering, trafik/avstängningar, infartsskyltar, kollektivtrafik. Här kan Eventol behöva samordning kring alla eller delar av allt de behöver ordna inför konserten.

Exempel 4 – Nyföretagare /starta eget (verksam 0-3 år)

Nyföretagaren Kalle Karlsson vill expandera sitt företag och är i behov av råd gällande affärsutveckling och se över sin affärskalkyl. Nästa steg är att se över ny lokal eller ombyggnation av befintlig lokal.