Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss information bor fortfarande här men när du söker efter information ska du istället göra det på  www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakt kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad

Gävle kommuns arbetsmarknadspolitik styrs av Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag och kommunens långsiktiga vision och värdegrund. Insatserna styrs även av kommunens mål att får fler i arbete eller till studier och höja andelen individer i kommunen med egen försörjning (dvs sänka kommunens kostnader för försörjningsstöd).

Ansvaret för Gävle kommuns arbetsmarknadsfrågor har Näringsliv & arbetsmarknad Gävle genom Arbetsmarknadsenheten. Våra tjänster beställs av Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Vi samarbetar också med Vuxenutbildningen och Kultur & fritid.

Syftet med vår verksamhet är att stödja arbetssökande, speciellt i prioriterade grupper (unga arbetssökande utan gymnasieexamen, vuxna arbetssökande med svag koppling till arbetsmarknaden, arbetssökande utrikesfödda, arbetssökande med funktionshinder), till närmaste vägen till arbete.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-03-24

Arbetssökande

Så här funkar praktik inom Gävle kommun för dig som är arbetssökande Praktik inom Gävle kommuns förvaltningar och bolag

Arbetsgivare

Så här funkar praktik inom Gävle kommun för dig som är arbetsgivare Praktik inom Gävle kommuns förvaltningar och bolag