Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss information bor fortfarande här men när du söker efter information ska du istället göra det på  www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakt kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Kontakt bolag och förbund

Kommunala bolag

Gavlefastigheter Gävle kommun AB
AB Gavlegårdarna
Gävle Energi AB
AB Sätraåsen - Dotterbolag till Gävle Energi AB
Gävle Energisystem AB - Dotterbolag till Gävle Energi AB
Gävle Kraftvärme - Dotterbolag till Gävle Energi AB
Gävle Hamn AB
Stuveribolaget Gävle AB - Dotterbolag till Gävle hamn AB 
Svenska Kommun Försäkrings AB
Gästrike Vatten

Gävle Stadshus AB - Moderbolag med uppgift att äga och förvalta aktier i de kommunala bolagen.

Kommunalförbund

Region Gävleborg
Gästrike Återvinnare
Gästrike Räddningstjänst
Inköp Gävleborg  

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-08-29