Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss information bor fortfarande här men när du söker efter information ska du istället göra det på  www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakt kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Kontakt Utbildning Gävle

Utbildning Gävle
Postadress: Box 603, 801 26 Gävle
Telefon 026-17 80 00, fax 026-17 92 03
E-post utbildning@gavle.se

Ordförande utbildningsnämnden

Evelyn Klöverstedt (L)
evelyn.kloverstedt@gavle.se  
070-084 80 28

Förvaltningschef

Tomas Hartikainen
thomas.hartikainen@gavle.se
026-17 92 18

Chef Förskola
Camilla Larsson
camilla.i.larsson@gavle.se
026-17 95 69

Chef Grundskola
Eva Levin
eva.levin@gavle.se
026-17 98 93

Tf Chef Gymnasieskola
Tomas Hartikainen
thomas.hartikainen@gavle.se
026-17 92 18

Verksamhetsstöd

Chef verksamhetsstöd
Sinikka Pisilä
sinikka.pisila@gavle.se
026 - 17 95 82

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-08-29