Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss information bor fortfarande här men när du söker efter information ska du istället göra det på  www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakt kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Felanmälan

Elledningar utomhus, gatubelysning samt högspännings- och fjärrvärmeanläggningar

Ring 026- 17 85 60

Kommunägda fastigheter

Ring 026- 17 82 44

Vatten- o avloppsledningar

Ring 020- 37 93 00

Gator och trafikanordningar

Under arbetstid (vardagar 07-16) 026-17 80 00, under icke arbetstid 026-17 85 60

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-08-29

Gör din felanmälan direkt på webben

Följande problem kan anmälas: felparkerade bilar, hål i gatan, synpunkter på snöröjningen eller trasig gatlykta. Klicka här för att göra din felanmälan