Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss information bor fortfarande här men när du söker efter information ska du istället göra det på  www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakt kundtjänst på 026-17 80 00.

Vision 2025

Gävle kommun har tagit fram en framtidvision för hur livet ska se ut i Gävle år 2025.

Den beskriver känslan och bilden av att bo i Gävle och ska fungera som en ledstjärna för alla verksamheter inom Gävle kommunkoncern.

Gävle sätter segel – vision 2025

Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet,
för varandra och världen.
Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa,
tillsammans och individuellt.
Mångfalden ger spännande upplevelser
och frihet att välja hur vi vill leva.
Vi vågar oss ut på världshaven
men återvänder gärna till livet i hemmahamnen.

Om Vision 2025

Vision 2025 är en vision för hela Gävle – både för det geografiska området och också Gävle kommunkoncern. Den är ett stöd för alla medarbetare. Det vi gör i våra verksamheter varje dag, och hur vi gör det, ska bidra till att vi når vår vision och att vi tillsammans skapar trygghet och frihet för alla som lever och verkar i Gävle.

Visionen innehåller fem strategiska utvecklingsområden;

  • stärk ledarskapet och samverkan,
  • forma attraktiva livsmiljöer,
  • stimulera kompetens, innovationer och entreprenörskap,
  • utveckla kommunikationer och infrastruktur och
  • stöd en utveckling av gävlebornas stolthet över sin kommun och profiler Gävle utåt.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-11-22