Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss information bor fortfarande här men när du söker efter information ska du istället göra det på  www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakt kundtjänst på 026-17 80 00.

Tillgänglighetsguiden

I tillgänglighetsguiden hittar du information om tillgängligheten till offentliga lokaler i Gävle kommun. Tillgänglighetsguiden vänder sig i första hand till personer med funktionsnedsättning.

Tillgänglighetsguiden beskriver både i symbolform och i detalj hur byggnaderna ser ut. I guiden görs ingen värdering av tillgängligheten, utan det är upp till dig att avgöra om lokalen är åtkomlig just för dig. Det är näringsidkarna själva som ansvarar för informationen.

I relaterade dokument finns en checklista där det  finns information och vägledning när man ska fylla i frågeformuläret tillsammans med kontaktuppgifterna.

Sökning

Du kan söka i guiden på flera sätt, antingen genom att skriva in ett ord i fritextrutan, söka i alfabetisk ordning eller söka på kategorier.     

Råd till er som har offentliga/privata lokaler som allmänheten har tillträde till

För att alla ska kunna besöka din verksamhet och arbeta hos er är det viktigt att den fysiska tillgängligheten är bra. Byggnaden, utformningen av rummen, inredning och utrustning måste vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Det innebär till exempel att det inte ska finnas några nivåskillnader som utestänger personer som använder rullstol, att det finns välplacerade skyltar med tydlig text så att personer med nedsatt syn kan hitta rätt i byggnaden och att det inte finns några växter som kan skapa problem för personer med allergi. Mer finns att läsa på Myndigheten för Delaktighet.

Klicka här för att komma till Tillgänglighetsguiden.  

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-11-24