Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss information bor fortfarande här men när du söker efter information ska du istället göra det på  www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakt kundtjänst på 026-17 80 00.

Teletal

Personer som har svårt att prata, skriva, eller minnas, kan ha stora problem att prata i telefon. Då kan man få hjälp av tjänsten Teletal.

Teletal är en kostnadsfri tjänst och erbjuder personligt stöd vid telefonsamtal. En tolk är med under samtalet och upprepar och fyller i när det behövs. Tolken kan föra anteckningar under samtalet som sedan skickas till användaren. Teletal är även tillgängligt för den som vill ringa till en person med exempelvis talsvårigheter. Teletals tolkar har tystnadsplikt.

Man behöver ingen förbokning, utredning eller remiss - det räcker med en vanlig hemtelefon eller mobiltelefon.

Ring till Teletal

  • Telefonnummer 020-22 11 44
  • Utomlands är telefonnumret 0046-8 21 11 19
  • Du når också Teletal genom Gävle kommuns växel 026-17 80 00

Öppettider

  • Måndag - fredag öppet klockan 08.00-20.00
  • Lördag – söndag, helgdag öppet klockan 12.00 – 16.00

Förbättrad tillgänglighet

I den nationella handlingsplanen för den svenska handikappolitiken (Prop. 1999/2000:79) är ett av målen att samhället utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet. Var femte person i Sverige har en funktionsnedsättning som påverkar det dagliga livet. I många situationer uppstår hinder som begränsar för personer med funktionsnedsättning. Vi vill ta bort ett av dessa hinder i vår verksamhet genom att förbättra tillgängligheten med hjälp av Teletal.

Läs mer på Teletals webbplats www.teletal.se

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-12