Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss information bor fortfarande här men när du söker efter information ska du istället göra det på  www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakt kundtjänst på 026-17 80 00.

Bemötandeguiden

Här finns en vägledning med enkla tips när du möter människor med olika funktionsnedsättningar.

Att ge ett gott bemötande handlar om att visa respekt för andra människor. Mänsklig värme och empati räcker långt, men ibland kan det behövas särskild kunskap för att agera rätt. Inte minst i mötet med människor med funktionsnedsättning kan det vara små detaljer som avgör om bemötandet blir bra eller dåligt.

Tio generella råd för bättre bemötande

• Bemöt andra som du själv vill bli bemött.
• Försök skapa en positiv och lugn atmosfär.
• Var närvarande i mötet, visa empati och intresse.
• Ha ögonkontakt med den du talar till.
• Se och respektera den du möter, ha en dialog, inte monolog.
• Tala enkelt och tydligt utan att överdriva, använd inte fackspråk.
• Visa hänsyn och respekt för den personliga integriteten.
• Tänk på att du kommunicerar med ditt kroppsspråk.
• Vänd dig mot och tala till personen det gäller, inte till ledsagare/tolk.
• Försök förvissa dig om att den du talar med har förstått det du säger, upprepa annars och förtydliga.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-11-22