Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Tillgänglighet

Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor är Tillgänglighetsprogram 2011-2016. Tillgänglighetsprogrammet anger inriktning för Gävle kommuns tillgänglighetsarbete.

Tillgänglighetsprogram 2011-2016

I Gävle kommun beslutades i december 2011 om ett Tillgänglighetsprogram 2011-2016, Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor och anger inriktningen för Gävle kommuns tillgänglighetsarbete under perioden 2011-2016. Programmet ska vara en anvisning för hur nämnder, förvaltningar och bolag inom kommunkoncernen ska hantera tillgänglighetsfrågorna.

Från 2011 har regeringen gjort en strategi för funktionshinderpolitiken som gäller fram till 2016.

Tillänglighetsfrågorna handlar om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och är något som alla medborgare berörs av. Detta program har sin utgångspunkt i:
• Internationella och nationella styrdokument.
• Behov av, och förutsättningar för att arbeta med tillgänglighetsfrågorna
i kommunen.

Tillgänglighetsprogrammet har tagits fram i samråd med kommunens förvaltningar och bolag, kommunens rådgivande organ och lokala funktionshindersrörelsen (tidigare: handikappföreningar). Ett stort antal dialoger med ovan nämnda aktörer har genomförts och programmet beaktar till stor del de synpunkter som inkommit under dialogerna.

Mänskliga rättigheter (Agenda 50)

Ett sammandrag av konventionen om mänskliga rättigheter finns som relaterad information.

Nationellt handlingsprogram för handikappolitiken

I maj år 2000 beslutade regeringen och riksdagen om ett nationellt handlingsprogram för handikappolitiken. Det innebär att Enklare avhjälpta hinder ska verkställas fram till år 2016. De föreskrifter Boverket tagit fram handlar om Publika lokaler och Allmänna platser.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-08-26

Gävle bäst på tillgänglighet

Gävle hamnade på delad förstaplats i vårdföretaget Humanas Tillgänglighetsbarometer 2015. Tillgänglighetsbarometern är en undersökning av kommuners sätt att systematiskt arbeta med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Läs om Tillgänglighetsbarometern 2015 ( öppnas i nytt fönster)