Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Utbildning & barnomsorg

Här kan du läsa om projekt i Gävle kommun inom området Utbildning & barnomsorg.

Skapande skola är en statlig satsning riktad till grundskolan som ska inspirera och stödja arbetet med att integrera kultur i den ordinarie undervisningen.

Som ett led i arbetet med Gävle kommuns miljöstrategiska program antog kommunens utbildningsnämnd den 18 mars 2015 Strategi lärande för hållbar utveckling. Målen med strategin är bland annat att alla barn och ungdomar i Gävle kommun under sin skoltid ska få förståelse för vad en hållbar utveckling innebär samt att barnen och ungdomarna ska utveckla handlingskompetens i frågor som berör dem själva, andra och omvärlden.

Elever på Sofiedalskolan och elever inom Ung Företagsamhet får internationell hjälp för att förbereda sig för arbetslivet. Det tvååriga projektet Shaping Characters, syftar till att integrera social kompetens och färdigheter i utbildning och undervisningsmetoder, i studie- och yrkesvägledning och ungdomsarbete. Tolv partners från Storbritannien, Sverige, Lettland och Tjeckien deltar och bidrar med erfarenheter av att arbeta i partnerskap mellan olika sektorer.

 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-01-03