Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Varumärket Gävle

Gävles varumärke symboliseras av en stiliserad bock med horn formade som ett G.

Platsvarumärket Gävle ägs av alla som bor och verkar här. Varumärket kan användas i många olika sammanhang av företag, organisationer, föreningar och samarbeten där platsen Gävle kommuniceras och bilden av Gävle stärks.

Vi vill att fler ska säga hem om Gävle. Vi vill även att fler gäster ska säga till vänner och bekanta att Gävle har mycket att erbjuda. Vi vill att företagarna i Gävle och deras kunder, branschkollegor, och leverantörer ska säga att Gävle är en attraktiv plats för företagare.

Starka tillsammans

Allt vi gör och säger påverkar bilden av Gävle och oss. Det är vi tillsammans som laddar det med positiva värden. Konsekvent varumärkesbyggande är en ständig process dygnet runt, året om.

Vår region, vår kommun, våra företagare konkurrerar om gäster, inflyttare och företagsetableringar med resten av Sverige och världen. För att lyckas att vara en attraktiv plats måste vi samarbeta i Gävle. Visa tydligt vad vi är stolta över och vara tydliga med vad vi vill.

Varumärket i din vardag

När du använder dig av varumärket i din vardag drar du nytta av en gemensam ton och styrka, samtidigt som du är med och bygger varumärket ännu starkare. Tanken är att du ska kunna använda varumärket fritt efter vissa riktlinjer och bygga på det i olika situationer.

Nedladdning och användning av symbol

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-03-08