Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

En bra start!

Gävle kommun har ett avtalat samarbete med Brynäs IF och Unicef kallat en En bra start. Syftet är att ge alla barn i Gävle kommun en bra start i livet.

Målsättningar är att så många barn och unga som det bara går: deltar i meningsfulla och roliga aktiviteter, klarar sin grundskoleutbildning, är schyssta kompisar, har goda och sunda förebilder, har vuxna med bra ledarskap i sin vardag och kommer ut i jobb i Gävle. En bra start är en verksamhet som Brynäs IF genomför tillsammans med Unicef, Gävle kommun och olika partners, och i samverkan med föreningar och massa goda krafter.

Nyheter 

Verksamhetsplan

Gävle kommun ingår tillsammans med andra huvudpartners i styrgruppen för En bra start. Varje år tas en verksamhetsplan fram i samråd med alla huvudpartners. Hur arbetet fortlöper rapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Uppföljningen av verksamhetsplanen samt den ekonomiska redovisningen har redovisats för fullmäktige i september 2015. 

Ett axplock av målen och resultaten är:

 • Etablera samarbeten med fem skolor. Status: klart.
 • Utbilda 24 ledare. Status: klart.
 • Arrangera en större aktivitet för barnen på sportlovet, Playday. Status klart.
 • Arrangera en större aktivitet för barnen på höstlovet, Playday. Status klart.
 • Arrangera en större aktivitet på barnkonventionens dag: Status: genomförs 18 november.
 • Arrangera ”Hockey för alla” för fem grupper i veckan. Status: klart.
 • Etablera ett samarbete med Arbetsförmedlingen. Status: klart.
 • Bidra till att Rapatac Preps Akademi får ut 500 ungdomar i konkret sysselsättning. Status: ej genomförd. Rapatac preps finns inte längre.
 • Etablera samverkan med Ung företagsamhet. Status: klart.
 • Etablera samverkan med Nätverk1. Status klart. 6o praktikplatser har ordnats.
 • Inleda samarbete med Region Gävleborg. Status: ej klart.
 • Teckna avtal med fem huvudpartners. Status: ej klart. Tre huvudpartners finns.

Om avtalet

Avtalet löper över fem år. Avtalet som rör en bra start omfattar 2,5 miljoner kronor per år i ekonomiskt stöd till En bra start. Utöver det bidrar kommunens egna verksamheter med personal och lokaler till ett värde av en miljon kronor per år. Utöver det har Gävle kommun köpt namnrättigheterna till Gavlerinken Arena för en miljon kronor per år, samt tecknat ett sponsorsavtal med Brynäs IF värt 0,5 miljoner kronor. Det är samma storlek som på det gamla sponsorsavtalet. Läs hela avtalet.

Kommunala beslut och beslutsunderlag 

Beslutet om En bra start med Brynäs IF togs av kommunfullmäktige i september 2014. Till beslutet fanns även en presentation av Brynäs IF där ambitionsnivån med En bra start anges. I maj 2015 ställda Sverigedemokraterna en interpellation i fullmäktige. Svaret gavs i september 2015. Till svaret fanns även en verksamhetsplan bifogad, samt uppföljningen av planen samt den ekonomiska redovisningen.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-03-01

Röster om En bra start

Mer om En bra start

Du kan ta del av hur arbetet går med En bra start via verksamhetens hemsida.