Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss information bor fortfarande här men när du söker efter information ska du istället göra det på  www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakt kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Överförmyndarnämnden

Med anledning av sekretesslagen läggs inte kallelser och protokoll med individärenden ut på gavle.se.

Sammanträdesdatum 2017

  • 19 januari 
  • 23 februari
  • 30 mars
  • 18 maj
  • 29 juni
  • 31 augusti
  • 28 september
  • 26 oktober
  • 23 november
  • 14 december

Överförmyndarnämndens sammanträden börjar kl 08.30.

Vid eventuella frågor kontakta Överförmyndarenheten.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-11-28