Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss information bor fortfarande här men när du söker efter information ska du istället göra det på  www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakt kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten

Sammanträdesdatum 2018

Sammanträdena äger rum torsdagar kl 13.30 där ej annat anges. Observera att förändringar kan ske under året.

  • 15 feb
  • 12 mars (mån)
  • 19 april (från kl. 08.00) 
  • 31 maj
  • 13 september (från kl. 08.00)
  • 11 oktober
  • 15 november
  • 13 december

Kallelser och protokoll

Tidigare kallelser och protokoll

Mediekontakt
Medierepresentanter är välkomna att kontakta nämndens ordförande Daniel Kvarnlöf (M) daniel.kvarnlof@gavle.se

Jag vill beställa:
Vill du ha materialet skickat via e-post eller vanlig postgång? Debitering sker vid större beställningar.

Namn:
Adress:
Postnummer:
E-post:

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-02-06