Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Finskt förvaltningsområde

Efter ett beslut i kommunfullmäktige ingår Gävle kommun sedan 2012 i finskt förvaltningsområde och har därmed ett särskilt ansvar för att värna om det finska språkets ställning.

Det innebär bland annat att kommunen ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska. Man har även rätt att använda finska i sina kontakter med kommunen.

En samlad genomlysning och utvärdering av kommunens arbete, organisation och resultat som finsk förvaltningskommun har gjorts efter tre verksamhetsår. Läs rapporten här. En finskspråkig version av rapporten hittar du på kommunens finskspråkiga webbplats.

Finskspråkig service

Kommunens kundtjänst erbjuder finskspråkig service på torsdagar kl. 13-16. Kundtjänsten ligger i Stadshuset (Drottninggatan 22).

Kommunen har även en röstbrevlåda för dig som vill ha ditt ärende behandlat på finska. Om du talar in ditt namn, ärende och telefonnummer eller e-postadress kommer du att bli kontaktad av finskspråkig personal. Telefonnumret till röstbrevlådan är 070-082 64 60.

Du kan även kontakta kommunen på finska genom att skicka e-post till adressen suomeksi@gavle.se.

Finskspråkig kommuninformation

Finskspråkig information om kommunens organisation, verksamheter och tjänster hittar du på kommunens finska webbplats. Där hittar du generell, översatt, information om bland annat äldreomsorg, skola och förskola. På den finska webbplatsen finns även kommunens finska aktivitetskalender. För barnfamiljer med intresse för finska finns en Facebook-grupp som heter Gävlen suomalaiset lapsiperheet/Finska barnfamiljer i Gävle.

Äldreomsorg på finska

Vid vård- och omsorgsboendet Furugården i Valbo finns en boendeenhet med nio lägenheter för dig som talar finska. För att få lägenhet där gäller samma regler för ansökan, önskemål om särskild boendeenhet och önskan om överflytt som vid samtliga vård- och omsorgsboenden.

Du som beviljats hemtjänst kan själv välja vem som ska utföra din hemtjänst. Flera av de hemtjänstutförare du kan välja mellan erbjuder hemtjänst på olika språk, däribland finska.

Kommunens anhörigstöd finns till för dig som tar hand om någon som till exempel är långvarigt sjuk. Anhörigstöd startar varje vår och höst olika anhöriggrupper där du kan utbyta erfarenheter med andra som befinner sig i en liknande situation. Anhöriggrupper kan vid behov genomföras på finska med tolk.

Rätt till förskoleverksamhet med tillgång till finsktalande personal

Barn vars vårdnadshavare begär det har rätt till förskoleverksamhet med tillgång till finsktalande personal. Tranmurs förskola i Bomhus erbjuder förskoleverksamhet delvis på finska.

Läs mer om den finska verksamheten på Tranmurs förskola.

Önskemål om förskola med tillgång till finsktalande personal anges i anmälan på sidan 4.

Statsbidrag och samråd

Gävle kommun får årligen 1 980 000 kr i statsbidrag för merkostnader som följer av att ingå i finskt förvaltningsområde. Kommunens arbete med finskt förvaltningsområde och användning av statsbidraget planeras och leds av en samrådsgrupp för finskt förvaltningsområde. Läs mer om samrådsgruppen.

Organisationer och företag verksamma i Gävle kommun har möjlighet att söka bidrag till finska projekt och aktiviteter. Ansökningsblanketten hittar du i menyn till höger.

Ansvarig strateg

Har du frågor om Gävle kommuns arbete med finskt förvaltningsområde? Kontakta Eeva Östberg, strateg social hållbarhet med inriktning mot nationella minoriteter, 026-17 82 38, suomeksi@gavle.se.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-02-08