Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den 1 januari 2010. Enligt lagen är Sveriges nationella minoriteter samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar.

Deras erkända minoritetsspråk är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Målet för den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd åt de nationella minoriteterna och stödja de historiska minoritetsspråken så att de kan hållas levande. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. Kommunen ska informera nationella minoriteter om deras rätt att använda sitt minoritetsspråk samt att stärka de nationella minoriteternas möjligheter till inflytande.

Mer information om lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk hittar du här.

Särskilda rättigheter för finsktalande i Gävle kommun

Gävle kommun hör sedan januari 2012 till finskt förvaltningsområde och har därmed ett särskilt ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att kommunen ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller delvis på finska. Man har även rätt att använda finska i sina kontakter med kommunen.

Mer information om finskt förvaltningsområde finns här.

Romsk inkludering

Som en förstärkning av minoritetspolitiken har regeringen 2012 beslutat om en tjugoårig strategi för romsk inkludering. Det övergripande målet i strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 har likvärdiga möjligheter i livet som en icke-rom. Kommunen ska i sin verksamhet säkerställa romers tillgång till sina rättigheter.

Kontakta kommunen

Har du frågor om Gävle kommuns arbete med nationella minoriteter? Hör du till någon av de nationella minoriteterna och vill vara med och påverka kommunens arbete? Kontakta Eeva Östberg, strateg social hållbarhet med inriktning mot nationella minoriteter, Tel. 026-17 82 38, e-post eeva.ostberg@gavle.se

 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-16