Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Ungdomsrådet

Ungomsrådet i Gävle

Gävle ungdomsråd bildades för att ungdomars synpunkter, tankar och idéer skall tas till vara på ett bra sätt. Det skapar en möjlighet till dialog mellan politiker och ungdomar i kommunen.

Hur och när ungdomsrådets medlemmar skall väljas bestäms av ungdomarna själva. Hur arbetet skall gå till och hur ofta man skall sammanträda bestäms också av ungdomarna. Den främsta arbetsuppgiften är att allmänt bevaka ungdomsfrågor i Gävle kommun, både genom att driva egna frågor och att fungera som en remissinstans till politikerna. 

Till stöd för ungdomsrådet finns en ungdomsstrateg. Ungdomsstrategen ansvarar för att utveckla dialog och demokratiprocesser mellan politiker, tjänstemän och ungdomar, och att tillsammans med ungdomar skapa och utveckla former för ungdomsrådet och inkludera nya målgrupper.

Vem får vara med i Gävle Ungdomsråd?

Alla ungdomar som bor i Gävle Kommun är välkommen att delta i ungdomsrådets verksamhet. Vi vänder oss i första hand till ungdomar på högstadiet och gymnasiet.

Ungdomsdagar

Vi vill ha som tradition att anordna en ungdomsdag varje år. Syftet med ungdomsdagarna är att väcka intresse hos ungdomar i kommunen till att engagera sig och att ge dem chansen att vara med och påverka. Syftet är också att marknadsföra Ungdomsrådet genom att visa att vi finns och att ungdomar kan vända sig dit. Vi vill också skapa förutsättningar för ungdomar från olika skolor i kommunen att träffas och diskuterar skolfrågor med varandra.

Enkätundersökningen LUPP

För att ta reda på hur ungas situation ser ut i Gävle kommun har vi genomfört enkätundersökningen LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken), som innehåller frågor till unga om arbete, skola, hälsa, framtidsdrömmar, inflytande och demokrati. LUPP har genomförts i Gävle kommun vid tre tillfällen: 2010, 2013 och 2016.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-12