Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Samrådsgrupp för finskt förvaltningsområde

Gävle kommun ingår sedan 2012 i finskt förvaltningsområde och ska enligt minoritetslagen ge den sverigefinska minoriteten inflytande i frågor som berör den. Kommunens finska verksamhet planeras och leds av en samrådsgrupp för finskt förvaltningsområde.

Samrådsgruppen är ett idé- och rådgivande organ för verksamheter riktade till den sverigefinska målgruppen. Gruppen styr även användandet av statsbidraget för finskt förvaltningsområde.

Finska klubben i Gävle och Föreningen Norden har utsett sverigefinnarnas representanter som ingår i Samrådsgruppen tillsammans med tjänstemän från kommunledningskontoret, Kultur och fritid Gävle, Utbildning Gävle och Omvårdnad Gävle, som är de mest berörda förvaltningarna. Gruppen möts minst fyra gånger om året.

En till två gånger om året möts en utvidgad samrådsgrupp. Där deltar förutom medlemmarna i Samrådsgruppen ordförandena för kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden och omvårdnadsnämnden och kommunalrådet för det största oppositionspartiet. Den utvidgade samrådsgruppens huvudsakliga uppgift är att fastställa kort- och långsiktiga verksamhetsplaner för arbetet med finskt förvaltningsområde samt att utvärdera genomförd verksamhet.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-10-10