Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Brottsförebyggande rådet, BRÅ

Målet för Gävles lokala brottsförebyggande råd (BRÅ) är att arbeta för en minskad brottslighet och en ökad trygghet.

Detta gör man genom att bland annat utveckla informationsutbytet mellan olika brottsförebyggande aktörer och genom att främja samverkan kring Gävle kommuns alkohol- och drogpolitiska program.

Rådet består av en bred representation av de olika verksamheter som är aktiva i kommunen. Genom rådet är bland andra Gävle kommun, polismyndigheten, de lokala försäkringsbolagen, Centrumsamverkan, AB Gavlegårdarna och Gavlefastigheter Gävle kommun AB representerade.

Ordförande för rådet

Kommunalrådet Jan Myléus är ordförande och utses av kommunstyrelsen.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-05-03