Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Omvårdnadsnämnden

Omvårdnadsnämndens ansvarsområde omfattar stöd och omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning, förebyggande verksamhet och hemsjukvård.

Omvårdnadsnämndens verksamheter bedrivs både av nämndens egen förvaltning Omvårdnad Gävle och av externa utförare på uppdrag av nämnden.

Omvårdnadsnämnden ansvarar för stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning i Gävle kommun. Genom kontaktpolitikeruppdraget ges ledamöterna och ersättarna en möjlighet att besöka och lära känna verksamhetens olika delar.

Kontaktpolitikerna väljer själva vilket område och verksamhet man har intresse av att besöka.
Kontaktpolitikerbesöken ska vara strukturerade och planerade i förväg.

Besök i verksamheter skall göras med respekt för den enskildes integritet och särskild hänsyn skall tas när besöket är i en verksamhet där kunder bor och vistas.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-06