Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Nämnder

Under kommunfullmäktige finns, förutom kommunstyrelsen, nio nämnder. Det är kommunfullmäktige som beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer vilka politiker som ansvarar för de olika nämnderna.

Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen och fattar beslut i frågor som till exempel hör ihop med skola, äldreomsorg och byggfrågor. Nämnden förbereder också ärenden som ska beslutas av fullmäktige och genomför också beslut som fattas i fullmäktige. I praktiken är det inte politiker utan tjänstemän i förvaltningarna som utför det dagliga arbetet.

För att veta vilka som sitter i respektive nämnd kan du söka i Förtroendemannaregistret. Där kan du bland annat söka på nämnd, person eller vilken post personen innehar.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-01-03