Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Äldre revisionsberättelser och rapporter

Här hittar du äldre revisionsberättelser och rapporter från 2009 och framåt. (Äldst längst ned.)

Längst ned i sidan hittar du ett formulär där du kan beställa revisionsberättelser och rapporter från diariet.

2012

Revisionsberättelse kommunkoncernen Revisionsrapporter
Revisionsberättelse 2012  Redovisningsrevision
Bilaga 1 revisionsberättelse 2012 Delårsrapport 2, år 2012
  Årsredovisning 2012
Granskningsrapporter Gävle Stadshus AB-koncernen Revisionsrapporter kommunen
Gävle Stadshus AB koncernen exkl Gävle Energi AB´s dotterbolag Ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Gävle kommun
Gävle Energisystem AB Hantering av avtal
Gävle Kraftvärme AB Uppföljning av avtalshantering samt kontroll av fakturor
Bomhus Energi AB Externa uppdragsföretag Omvårdnadsnämnden
Bionär Närvärme AB Finansförvaltningen
SBI Ekogas AB AB Ansvarsutövande Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden och Kommunstyrelsen 2012

Granskningsrapporter aktiebolag direktägda av Kommunfullmäktige

Revisionsrapport Läkemedel
Läkemedel - kortrapport
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB Revisionsrapport demensvård
Demensvård - kortrapport
Gästrike Vatten AB  
Gävle vatten AB  

2011

Revisionsberättelse kommunkoncernen Revisionsrapporter
Revisionsberättelse 2011 Redovisningsrevision
Bilaga 1 revisionsberättelse 2011 Delårsrapport 2 år 2011
  Årsredovisning 2011
Granskningsrapporter helägda bolag Revisionsrapporter kommunen
Gävle Stadshus AB Riktlinjer för att motverka mutor och bestickning
Gavlefastigheter Gävle kommun AB Din IT-arbetsplats, avtal
AB Gavlegårdarna Din IT-arbetsplats, upphandling och redovisning
Gävle Energi AB Ensamkommande flyktingbarn
Gävle Hamn AB  
Granskningrapporter delägda bolag Revisionsrapporter helägda bolag
Gästrike Vatten AB Handläggning av villkorat aktieägartillskott till AB Furuviksparken
Gävle Vatten AB  
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB  

2010

Revisions- och verksamhetsberättelse Revisionsrapporter
Revisionsberättelse 2010 Årsredovisning 2010
Bilaga 1 revisionsberättelse Gävle kommuns delårsrapport 2 år 2010
  Granskning av delårsrapport 1 jan - april år 2010
  Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv, rapport
  Missiv: Redovisning av kommunen i ett verksamhetsperspektiv
  Din IT-arbetsplats
  Organisation och styrning av kommunens IT-verksamhet
  Granskningsrapport AB Gavlegårdarna 2010
  Granskningsrapport Gavlegårdarna Förvaltnings AB 2010
  Granskningsrapport Vinteräpplet Fastighets AB 2010
  Granskningsrapport Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB 2010
  Granskningsrapport Bionär Närvärme AB 2010
  Granskningsrapport Gavlefastigheter Gävle kommun AB 2010
  Granskningsrapport GEAB 2010
  Granskningsrapport GEAB Energisystem AB 2010
  Granskningsrapport GEAB Kraftvärme 2010
  Granskningsrapport Gästrike Vatten AB 2010
  Granskningsrapport Gävle Hamn AB 2010
  Granskningsrapport Stuveribolaget i Gävle AB 2010
  Granskningsrapport Gävle Stadshus AB 2010
  Granskningsrapport Gävle Vatten AB 2010

2009

Revisionsberättelse och  verksamhetsberättelse Revisionsrapporter
Revisionsberättelse 2009 Gävle kommuns delårsrapport 2, 2009-08-31
Verksamhetsberättelse 2009 Tekniska nämndens projektorganisation
  Gävle kommun och dess friskolor, slutrapport
  Gävle kommun och dess friskolor 2009 
revisionsrapport och sammanfattning av nedanstående tre rapporter
  Friskolor Barn- och ungdomsnämnden
  Fristående förskolor Barn- och ungdomsnämnden
  Friskolor Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
  Kommunens hantering av pensionsförpliktelser
  Uppföljning av granskningen av intern kontroll i utbetalningsprocesserna – Socialnämnden
  Granskning av statliga bidrag 2009
  Aktieägartillskott Furuvik
  Kommungaranti PM

 

Beställ revisionsberättelser och rapporter från diariet

Jag vill beställa:
Vill du ha materialet skickat via e-post eller vanlig postgång? Debitering sker vid större beställningar.

Namn:
Adress:
Postnummer:
E-post:
 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2014-05-15