Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Kommunfullmäktige

Gruppbild på kommunfullmäktigeledamöterna

Kommunfullmäktige är Gävle kommuns högsta beslutande organ, Gävles egen “riksdag”. De 65 ledamöterna utses efter allmänna val som genomförs samtidigt som riksdags- och landstingsvalen.

Kommunfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för kommunens verksamhet. De ärenden fullmäktige fattar beslut om har i allmänhet tidigare behandlats i nämnder och styrelser.

När de politiska besluten övergår till praktiskt genomförande, görs detta av de anställda (så kallade "tjänstemän") i de olika förvaltningarna och bolagen. Kommunfullmäktige sammanträder i regel en gång i månaden och sammanträdena är öppna för allmänheten. Kommunfullmäktige har egna revisorer som granskar hela den kommunala verksamheten.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-29