Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Kommundirektör

Kommundirektör Göran Arnell är kommunens högsta tjänsteman och har ett särskilt uppdrag att jobba med tillväxt- och utvecklingsfrågor.

Kommundirektör Göran Arnell

Görans ledningsgrupp består av alla förvaltnings- och bolagschefer. Han jobbar också nära Kommunledningskontorets ledningsgrupp.

 

 

Göran nås på telefon 026-17 80 02 eller e-post goran.arnell@gavle.se. Han har sitt kontor i Stadshuset, Drottninggatan 22.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-01-03