Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Kommunalråd och kommunalråd i opposition

Kommunalråd och kommunalråd i opposition är hel- eller deltidsarbetande politiker till skillnad från andra förtroendevalda som har det politiska uppdraget vid sidan om ett annat arbete.

Kommunstyrelsens ordförande är kommunalråd. I Gävle kommun finns ytterligare tre kommunalråd med olika ansvarsområden. Fem kommunalråd i opposition ska garantera den politiska oppositionens insyn och goda arbetsmöjligheter. Alla kommunalråd sitter med i kommunstyrelsen. 

Kommunalråd

Inger KällgrenSawela (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon 026-17 80 18, mobil 070-414 19 84 
E-post inger.kallgrensawela@gavle.se

Helene Åkerlind (L) 
Kommunstyrelsens vice ordförande
Telefon 026-17 80 20, mobil 076-100 62 79 
E-post helene.akerlind@gavle.se

Margaretha Wedin (C)
Telefon 026-17 80 19, mobil 070-317 80 19 
E-post margaretha.wedin@gavle.se

Jan Myléus (KD)
Telefon 026-17 80 12, mobil 076-125 98 08 
E-post jan.myleus@gavle.se 

 

Kommunalråd i opposition

Jörgen Edsvik (S)
Telefon 026-17 83 85, mobil 070-167 57 88
E-post jorgen.edsvik@gavle.se 

Åsa Wiklund-Lång (S)
Telefon 026-17 89 29, mobil 070-4141108
E-post asa.wiklund.lang@gavle.se

Gin Akgul Hajo (V)
Telefon 026-17 81 22, mobil 076-100 62 36
E-post gin.akgul-hajo@gavle.se

Therese Metz (MP)
Mobil 070 084 88 33
E-post therese.metz@gavle.se 

Richard Carlsson (SD)
Mobil 070-414 01 09
E-post richard.carlsson@gavle.se

Samtliga kommunalråd har kontor i Gävle Stadshus, Drottninggatan 22.
Postadressen är:
Gävle kommun
801 84 Gävle 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-08-15