Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Samhällsbyggnad Gävle

Samhällsbyggnad Gävle arbetar för en långsiktigt hållbar användning av kommunens mark och vatten samt planering av infrastruktur och byggande. Förvaltningen är en viktig kugge i Gävles samhällsutveckling och verksamheten är en del av gävlebornas vardag.

Samhällsbyggnad Gävles ansvarsområden är översikts- och detaljplanering, mark- och exploatering, lantmäteri- och bygglovsverksamhet, trafiksäkerhet, planering och beställning av kollektivtrafik, färdtjänst, bostadsförturer, bostadsanpassningar samt gatu-, park- och trafikfrågor. Förvaltningen bedriver även tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt utveckling och förvaltande av geografiska informationssystem.

Förvaltningen håller till i förvaltningshuset, Kyrkogatan 22, och öppettiderna är vardagar klockan 07.50-17.00.

 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-02-01