Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Värdighetsgaranti

Omvårdnad Gävles värdighetsgaranti är ett kvalitetslöfte till dig som kund och användare av omvårdnadsnämndens tjänster. Värdighetsgarantin talar om vilken kvalitet du kan förvänta dig av utförandet av det bistånd och de insatser du beviljats.

 

Värdighetsgarantin talar om vad du som kund har rätt att förvänta dig när det gäller:

  • god kvalitet
  • information
  • möjlighet att påverka
  • bemötande
  • kontaktmannaskap
  • genomförandeplan
  • personalens kompetens och kontinuitet
  • samverkan/närstående
  • trygghet
  • uppföljning av bistånd och insatser

För vem gäller värdighetsgarantin?

Värdighetsgarantin gäller för alla kunder och användare av omvårdnadsnämndens tjänster. Förutsättningen för att värdighetsgarantin ska gälla är att du fått beslut om bistånd eller insatser från Omvårdnad Gävles biståndshandläggare.

Alla kunder kommer att få ett exemplar av värdighetsgarantin.

Vad innebär garanti?

Garantin betyder att omvårdnadsnämnden garanterar att rätta till det som blivit fel.

För vilka verksamheter gäller värdighetsgarantin?

Värdighetsgarantin gäller för både den omvårdnad och service som förvaltningen Omvårdnad Gävle utför och för den som bedrivs av andra, externa utförare på  uppdrag av omvårdnadsnämnden.

Läs värdighetsgarantin

Klicka på bilden nedan för att läsa värdighetsgarantin direkt på din skärm. Vill du ha texten i större storlek, klicka på framsidan som öppnats.i nytt fönster.

Vill du skriva ut värdighetsgarantin, finns den för utskrift i sidans högerkant. Värdighetsgarantin finns översatt till flera olika språk och som lättläst version.

Värdighetsgarantin, läsbar PDF, öppnas i nytt fönster

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-15

Översätt till annat språk

Texten i värdighetsgarantin kan översättas till annat språk med hjälp av Google translate. Översätt - translate

Teckenspråksfilm

Klicka på länken nedan för att titta på teckenspråksfilm som kort beskriver värdighetsgarantin. Filmen öppnas i nytt fönster och är 4 minuter och 25 sekunder lång. Titta på teckenspråksfilm

Synnedsättning

Har du behov av att lyssna på värdighetsgarantin via Daisyskiva? Kontakta Gävle kommuns kundtjänst: tfn 026-17 80 00 eller via e-post gavle.kommun@gavle.se