Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Synpunkter och klagomål

Om du är missnöjd med Omvårdnad Gävles verksamhet eller bemötande har du rätt att framföra dina synpunkter och anmäla klagomål. När du talar om vad du tycker ökar våra möjligheter att förbättra verksamheten.

Kontakta berörd verksamhet först

I första hand ska du lämna dina synpunkter och klagomål till chef eller personal i den verksamhet som är berörd.  Det gäller också om synpunkterna berör de verksamheter som drivs av externa utförare på uppdrag av Omvårdnad Gävle.

Du kan framföra dina synpunkter utan att tala om ditt namn, men då har vi inte möjlighet att återkomma till dig med svar eller besked.

Använd blankett för att lämna synpunkt

Om du väljer att skriva ner dina synpunkter kan du använda blanketten "Tala om vad du tycker". Blanketten lämnar du till berörd verksamhet eller så postar du den till oss, se postadress till Omvårdnad Gävle. Portot är redan betalt.

Lämna synpunkt på annat sätt - muntligt eller skriftligt

Patientnämnden

Gäller dina synpunkter eller klagomål hälso- och sjukvård kan du även, om du inte vill vända dig till berörd verksamhet, kontakta Patientnämnden.

Vad händer sedan?

Alla synpunkter, frågor och klagomål som kommer till oss blir registrerade, dokumenterade och besvarade. Dina synpunkter rapporteras alltid till ansvarig chef. Synpunkter som berör en enskild kund skrivs in i kundens sociala dokumentation. Allvarliga klagomål blir rapporterade till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) eller socialt ansvarig samordnare (SAS).

Politikerna i Omvårdnadsnämnden får varje år en sammanställning av alla inkomna synpunkter.

Du får alltid ett svar

Inom fem arbetsdagar från att dina synpunkter inkommit till oss ska du få svar på din fråga eller besked om åtgärder. Om detta av någon anledning inte är möjligt blir du ändå kontaktad inom fem arbetsdagar

Sekretess

Offentlighetsprincipen gäller när du tar kontakt med oss.  Det innebär att all skriftlig kontakt med Gävle kommun registreras som allmän, offentlig handling. Innehåller dina synpunkter eller klagomål personliga uppgifter gäller dock sekretess.

 

 

 
 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-11-27