Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Kvalitet och uppföljningar

Omvårdnad Gävle följer kontinuerligt upp och utvärderar sitt arbete. Det görs bland annat genom kund- och närståendeundersökningar och andra former av kvalitetsuppföljningar.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-19