Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret samordnar arbetet mellan kommunens olika förvaltningar och har ansvaret för det strategiska utvecklingsarbetet i Gävle kommun.

Kontoret förbereder ärenden som ska behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Här finns även kommunens diarium med offentliga handlingar.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-06-29