Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Utbildning Gävle

Förvaltningen omfattar verksamheterna inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Utbildning Gävle är Gävle kommuns största förvaltning och ansvarar för förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Vi arbetar för att alla barn och elever ska få kvalificerad och stimulerande undervisning oavsett vilken skola de går i.

Utbildning Gävle har

  • 3 000 medarbetare
  • 2 300 mnkr i omsättning
  • 5 000 platser i kommunal förskola
  • 350 platser i kommunal pedagogisk omsorg
  • 8 700 elever i kommunal grund- och grundsärskola F-9
  • 3 300 elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola
  • 24 språk i modersmålsundervisning

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-11-28