Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Förvaltningar

Gävle kommun har sju förvaltningar som bistår nämnder och styrelser med utredning, planering och utförande av tjänster. Den politiska ledningen i Gävle kommun utgörs av kommunfullmäktige och kommunstyrelse.

Politiska nämnder styr verksamheten i förvaltningarna och bolagen har styrelser med representanter för väljarna och sakkunniga. För att veta vilka som sitter i respektive nämnd klicka på Förtroendemannaregistret. Där kan du bland annat söka på nämnd, person eller vilken post personen innehar.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-08-15