Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Hur kan du använda diariet?

I diariet finns det mycket av den kommunikation som har varit mellan kommunen, medborgare, och myndigheter. Exempel på handlingar är in- och utgående post eller upprättade handlingar.

De flesta handlingar som kommer in till kommunen är i regel offentliga och får läsas och kopieras av alla. Det finns dock vissa undantag från denna rätt som regleras i
Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400)
.
Det finns även regler i Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) som gör att det inte är möjligt att publicera handlingarna på internet. De handlingar som inte finns i webbdiariet på grund av Personuppgiftslagen kan du ändå få ta del av dessa genom att kontakta kommunens diarium.

Söka i webbdiariet

För att kunna söka i Gävle kommuns webbdiarium har du två överordnade sökalternativ:

  1. Diariumsök, där du kommer till ärenden och i varje ärende ingående handlingar, eller
  2. Handlingssök, där du direkt söker handlingar utan att se ärendeinformationen.

Du kan även söka på veckans eller dagens ärenden/handlingar. Denna sökning görs då i alla publicerade diarier. Vid all annan sökning måste du söka diarium för diarium.

Handlingar kan du öppna och läsa som PDF-dokument om de inte har skydd i någon form. De former av skydd som finns är:

  1. Skydd mot publicering av personuppgifter på Internet (PUL-skydd)
  2. Skydd p.g.a. att informationen är sekretesskyddad enligt någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen.

I dessa fall publiceras inte själva handlingen. PUL-skyddade handlingar kan du dock ta del av hos förvaltningens registrator eller via kontakt med kommunens kundtjänst. Sekretesskyddade handlingar lämnas däremot inte ut.

 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-08-15