Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss information bor fortfarande här men när du söker efter information ska du istället göra det på  www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakt kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Diarium

Alla myndigheter i Sverige ska föra ett register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Det vanligaste sättet att föra detta register är genom så kallad diarieföring.

Ordet diarium betyder dagbok. Diarieföring betyder alltså att man för dagbok över de handlingar som myndigheten tar emot och skickar samt även de som upprättas inom myndigheten.

Varje nämnd och kommunalt bolag i kommunen har ett eget diarium. För närvarande är det bara vissa diarier som publiceras till webbdiariet. Vilka kan du se när du väljer diarium i ärende- eller handlingssök. Webbdiariet täcker inte in alla handlingar eller ärenden hos kommunen utan i många fall hanteras ärenden och handlingar i andra specialsystem.

Den kopia av nämndens diarium som finns på internet uppdateras varje dag klockan 12:30. Orginaldiariet uppdateras dock kontinuerligt under arbetsdagens gång.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-20