Du är här: 

Vår värdegrund

Skolan skall prioritera lärandet

Skolan skall verka för en trygg miljö

Skolan skall förmedla tydliga gränser

Skolan skall verka för goda relationer mellan alla som befinner sig där

Skolan skall utgå från elevens behov

Skolan skall se till att eleven känner sig delaktig i sin kunskapsinlärning

Skolan skall inte avspegla samhället utan vara som samhället borde vara

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2011-02-18