Du är här: 

Vår skola

Stora Sätra prioriterar trygghet, kunskap och färdigheter.
Skolan har profilerna; Idrott för alla, Språk/media, Musik samt Design/Textil .

Skolan har en mycket engagerad och erfaren personalgrupp och en väl fungerande kamratstödjarorganisation

Skolan satsar på läxläsning före, under och efter skoltid samt”lovskolor” för att hjälpa eleverna att nå målen.


 

.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2015-09-16