Du är här: 

Trygghetsarbete

På en skola ska alla kunna känna sig trygga

Syftet med ett trygghetsarbete är att skapa en god arbetsmiljö där både lärare och elever kan känna sig trygga. Ingen elev ska under sin skoltid behöva bli mobbad, diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Det kräver att vi på ett aktivt sätt jobbar med att förebygga, upptäcka och hantera mobbning och kränkningar. Några sätt att göra det är att ha rastvakter, jobba med sammanhållningen mellan eleverna och att göra olika kartläggningar.

Till hjälp i arbetet mot mobbning har vi BIG – Brottsförebyggarna i Gävle. De har stora kunskaper när det kommer till trygghetsarbete och stöttar skolorna i Gävle med stödmaterial och utbildningar.

Läs mer om BIGs arbete

Skolans trygghetsteam består av Anders Markström, Ulla Hägglund, Katarina Dahlgren och Katarina Matala.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2016-11-23