Du är här: 

Synpunkter och klagomål

Kontakta oss

Vi arbetar med att ständigt förbättra våra verksamheter. Dina synpunkter är därför viktiga för utveckling av innehåll och kvalitet. Om du eller ditt barn inte är nöjda med skolverksamheten vill vi att du kontaktar oss. Klagomål utreds och återkopplas till den som lämnat klagomål och till den verksamhet som berörs. Alla synpunkter och klagomål sammanställs och blir en del av vårt ständigt pågående arbete med utveckling och kvalitet.

Du har givetvis rätt att lämna synpunkter och klagomål anonymt. Om du vill ha en personlig återkoppling på hur din synpunkt eller ditt klagomål hanteras behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Då kommer du att kontaktas så snart som möjligt men senast inom två veckor efter att förvaltningen tagit emot din e-post. Offentlighetsprincipen gäller när du tar kontakt med oss. Det innebär att all skriftlig kontakt med Gävle kommun registreras som allmän handling.

Läs mer om Offentlighetsprincipen och Personuppgiftslagen (PuL) via länken till höger.

Steg 1: Kontakta ansvarig lärare

Om du eller ditt barn inte är nöjda med det stöd skolan ger, upplever svårigheter av något slag eller har andra synpunkter på verksamheten,  är den snabbaste vägen till lösning att ta kontakt med ansvarig mentor eller lärare på skolan. Elevstödets personal som skolsköterska eller kurator finns också till för dig och ditt barn.

Stora Sätra, tfn 026-17 98 71

Steg 2:  Kontakta biträdande rektor eller rektor

Om du upplever att du inte får den hjälp eller det stöd du önskar av ansvarig mentor eller lärare vill vi att du kontaktar biträdande rektor eller rektor. Det är rektors ansvar att se till att eleverna får det stöd de behöver. Det är också rektor som tar beslut om olika åtgärder.

Biträdande rektor
Ulla Hägglund, tfn 026-17 92 46
ulla.hagglund@gavle.se 

Rektor
Magnus Wallinder, tfn 026-17 71 45
magnus.wallinder@gavle.se

Steg 3: Kontakta chef för grundskolan

Om problemet inte blir löst efter att du har pratat med rektorn kan du vända  dig till chefen för grundskolan i Gävle kommun.

Chef grundskola

Eva Levin, tfn 026-17 98 93
eva.levin@gavle.se

Allmänna synpunkter och klagomål kan också lämnas skriftligt genom e-post till Barn- och ungdomsförvaltningen: utbildning@gavle.se 


Anmälan till Skolinspektionen

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. Det tar vanligtvis cirka fem månader för Skolinspektionen att utreda en anmälan och bestämma hur en skola ska göra eller vilket stöd en elev ska får.

Länk till Skolinspektionens information om anmälan finns till höger.

 

.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-10-10