Du är här: 

Trygghetsarbete

På Solängsskolan ska det finnas ett välstrukturerat kort- och långsiktigt trygghetsarbete som tar stöd i vår Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling (se högerkolumnen). Målet är att alla elever ska känna sig trygga och att man på lektionstid ska kunna ha full fokus på inlärning.

Främjande insatser

 • Ett aktivt elevråd
 • Personalutbildare som har ansvar för värdegrundsarbete i medarbetargruppen
 • Traditioner som främjar sammanhållningen på skolan

Förebyggande åtgärder

 • Rastvärdar på alla raster och utefritids (väl synliga med gula västar)
 • Alla klasser har sällskap av minst en vuxen i matsalen
 • Rastaktiviteter för att skapa stimulerande raster
 • Trygghetsteam utbildade i Gävlemodellen som agerar vid kränkningar
 • Gävlemodellens trygghetsenkät genomförs varje termin
 • Trygghetsvandringar för att identifiera riskzoner
 • Tydliga ordningsregler
 • Elevcoach som finns i korridorer, matsal och på skolgård

Elevcoach
Robin Andersson (e-post)
Tel. 076-518 74 47

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2020-01-03