Du är här: 

Trafik och skolskjuts

Skolskjuts

Anökningar om skolskjuts sköts av handläggare på Samhällsbyggnad Gävle och regleras av både skollagen och utbildningsnämndens riktlinjer för skolskjuts.

Ditt barn har per automatik rätt till kostnadsfri skolskjuts om barnet har Solängsskolan som placeringsskola och har ett visst avstånd mellan sin bostad och skolan. Då behöver du inte ansöka om skolskjuts. 

Årskurs Avstånd mellan bostad och skola
Åk 1-3 2 km
Åk 4-6 3 km

Mer information om skolskjuts finns på gavle.se »


Busslinjer och hållplatser

Busshållplats för busslinje 4 finns på Bergsgatan och heter Fjärran Höjder.


Cykel

Cykelparkering finns inom skolgårdsområdet mot Parkvägen/Bergsgatan, samt på baksidan av skolan mot Tegnergatan/Majorsgatan.

I Gävle kommuns cykelreseplanerare kan du planera din och ditt barns cykelväg från hemmet till skolan. Där finns alla cykelbanor i Gävle kommun utmärkta. www.gavle.se/cykelreseplaneraren


Avlämningsfickor för bil

Två avlämningsfickor finns på Bergsgatan cirka 100 meter från skolgården. För att trafiksäkerheten och tillgängligheten ska vara så bra som möjligt kring skolans närmiljö ber vi  att använda dessa om ni behöver lämna barnet med bil.


Rekommenderad parkering i närområdet

För de vårdnadshavare som behöver följa med elever in till skolan så finns det nu en 10-minuters gratisparkering på Tegnersgatan. För övrigt rekommenderas allmänt tillgängliga besöksparkeringar i skolans närområde, till exempel:

  • Parkering vid Lantmäteriet och Gävle tingsrätt
     5kr/timme i avgift, 300 m gångväg till Solängsskolan.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-14