Du är här: 

Synpunkter och klagomål

Delaktighet för vårdnadshavare

Skolans verksamhet styrs av en rad lagar och styrdokument, ytterst är det skolledningen som ansvarar för att dessa följs. Det finns även utrymme för vårdnadshavare att tycka till om verksamheten, på Solängsskolan har vi därför skapat dessa forum:

  • Utvecklingssamtal, här kan du tillsammans med ditt barn och lärare diskutera ditt barns skolgång. Utvecklingssamtal genomförs minst en gång per termin (minst en gång per läsår i förskoleklass)
  • Föräldramöten, här kan du tillsammans med andra föräldrar och skolans medarbetare diskutera situationen i ditt barns klass. Föräldramöten genomförs minst en gång per termin
  • Öppen expedition, här har du möjlighet att träffa skolans biträdande rektorer och skoladministratören för att ställa frågor och tycka till om skolan

Klassindelning är en fråga som alltid involverar andra barn än ditt eget, därför är det något som vårdandshavare inte får vara delaktig i.

Kontakta oss

Vi arbetar med att ständigt förbättra våra verksamheter. Dina synpunkter är därför viktiga för utveckling av innehåll och kvalitet. Om du eller ditt barn inte är nöjda med skolverksamheten vill vi att du kontaktar oss. Klagomål utreds och återkopplas till den som lämnat klagomål och till den verksamhet som berörs. Alla synpunkter och klagomål sammanställs och blir en del av vårt ständigt pågående arbete med utveckling och kvalitet.

Du har givetvis rätt att lämna synpunkter och klagomål anonymt. Om du vill ha en personlig återkoppling på hur din synpunkt eller ditt klagomål hanteras behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Då kommer du att kontaktas så snart som möjligt men senast inom två veckor efter att förvaltningen tagit emot din e-post. Offentlighetsprincipen gäller när du tar kontakt med oss. Det innebär att all skriftlig kontakt med Gävle kommun registreras som allmän handling.

Läs mer om Offentlighetsprincipen och Personuppgiftslagen (PuL) via länken till höger.

Steg 1: Kontakta ansvarig lärare

Om du eller ditt barn inte är nöjda med det stöd skolan ger, upplever svårigheter av något slag eller har andra synpunkter på verksamheten,  är den snabbaste vägen till lösning att ta kontakt med ansvarig mentor eller lärare på skolan. Elevstödets personal som skolsköterska eller kurator finns också till för dig och ditt barn.


Steg 2:  Kontakta biträdande rektor eller rektor

Om du upplever att du inte får den hjälp eller det stöd du önskar av ansvarig mentor eller lärare vill vi att du kontaktar biträdande rektor eller rektor. Det är rektors ansvar att se till att eleverna får det stöd de behöver. Det är också rektor som tar beslut om olika åtgärder.

Biträdande rektor åk.F-2: 
Johan Björck
johan.bjorck@gavle.se
Tfn 026-17 23 38

Biträdande rektor åk.3-6:
Magdalena Eriksson
magdalena.eriksson@gavle.se
Tfn 026-17 73 35

Rektor:
Anci Rehn
Tfn 026-17 24 61

Steg 3: Kontakta chef för grundskolan

Om problemet inte blir löst efter att du har pratat med rektorn kan du vända  dig till chefen för grundskolan i Gävle kommun.

Chef grundskola

Eva Levin, tfn 026-17 98 93
eva.levin@gavle.se

Allmänna synpunkter och klagomål kan också lämnas skriftligt genom e-post till utbildningsförvaltningen:  utbildning@gavle.se 


Anmälan till Skolinspektionen

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. Det tar vanligtvis cirka fem månader för Skolinspektionen att utreda en anmälan och bestämma hur en skola ska göra eller vilket stöd en elev ska får.

Länk till Skolinspektionens information om anmälan finns till höger.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-09-28