Du är här: 

Biträdande rektorerna har ordet

 

Från och med höstterminen 2017 är Nynässkolans och Solängsskolans F-6-verksamheter en gemensam verksamhet i Solängsskolans lokaler. Vissa enklare anpassningar av lokaler och skolgård är gjorda för att bättre passa de yngre eleverna som nu tar plats där högstadiet tidigare huserade men för övrigt så inväntar vi den stora rusten av skolan som påbörjas i mitten av 2018.  Under byggtiden kommer delar av skolan att vara avstängd i etapper men vi hoppas att ändå kunna rymmas i övriga huset alternativt i tillfälliga paviljonger.

I den nyrustade skolan som beräknas vara klar 2020 så kommer alla lokaler att vara anpassade för moderna arbetssätt. Vi kommer att få ett nytt skolkök, en helt ny skolgård och bättre arbetsplatser för våra medarbetare.

Målsättningen är att vara Gävles bästa F-6-skola.

Johan Björck, biträdande rektor med ansvar för årskurs F-2
Magdalena Eriksson, biträdande rektor med ansvar för årskurs 3-6

 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-01-06