Du är här: 

Delaktighet för elever

Skolans verksamhet styrs av en rad lagar och styrdokument, ytterst är det skolledningen som ansvarar för att dessa följs. Det ska även finnas möjligheter för eleverna på en skola att påverka undervisningen och sin arbetsmiljö. Detta sker bland annat genom nedanstående.

  • Utvecklingssamtal, här har varje elev möjlighet att diskutera sin skolgång. Utvecklingssamtal genomförs minst en gång per termin
  • Klassråd, här diskuterar man hur arbetsmiljön är i klassen och på skolan
  • Elevråd, här diskuterar man hur arbetsmiljön är på skolan

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-07-03