Du är här: 

Hög lärarbehörighet på Solängsskolan

Inför läsårsstarten kan vi konstatera att  att 98% av lärarna/förskollärarna på Solängsskolan kommer att vara behöriga, en siffra som är unik med tanke på den lärarbrist som råder. Behörigheten bland medarbetarna på fritids och fritidsklubb är också hög, alla delar av den verksamheten har utbildade fritidspedagoger som leder det pedagogiska arbetet.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-08-12