Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Vattenskyddsområden

Inom Gävle kommun finns sex vattenskyddsområden. De ligger i Hedesunda, Trödje, Hillevik, vid Hamrångefjärden (Lössenåsen), vid Öjaren och på Gävle-Valboåsen.

Åtgärder kan kräva tillstånd eller vara förbjudna  

För dig som bor eller har verksamhet inom vattenskyddsområdet gäller hårdare krav för allt som kan innebära en risk för förorening av vattentäkten. Samhällsintresset att skydda dricksvattnet är högre än den enskildes rätt att göra vad de vill på sin mark. För att ta reda på om din bostad eller verksamhet ligger inom ett vattenskyddsområde kan du söka på adressen eller fastighetsbeteckningen i vattenskyddskartan nedan.

Klicka här för att öppna kartan i nytt fönster. 

Vissa åtgärder är förbjudna och andra kräver tillstånd. Det kan handla om hantering och förvaring av kemikalier, gräv- och schaktarbeten, uppställning av fordon, spridning av bekämpningsmedel, borrning med mera.

Handläggningstid för vattenskyddsärenden 

Mindre ärenden tar cirka fyra veckor att handlägga och större ärenden kan ta upp till tio veckor. Innehåller inte din ansökan det som krävs för att fatta beslut kommer du att bli kontaktad för komplettering. Ibland blir det också aktuellt att komma ut och titta på plats.

Tillsyn av vattenskyddsområden

Det är Samhällsbyggnadsnämnden som är ansvarig för tillsynen enligt vattenskyddsföreskrifterna och Gästrike Vatten är huvudman för de flesta vattentäkterna som har skyddsområden.

Skyddsområden skyddar vårt viktigaste livsmedel

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Vattnet kan tas från grundvatten (nere i marken) eller ytvatten (åar eller sjöar).

För att skydda dricksvattnets kvalitet kan huvudmannen för vattentäkten ansöka hos länsstyrelsen (eller hos kommunen) om att fastställa ett vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter. Skyddsområdet ska helst omfatta hela det område dricksvattnet kommer ifrån (dess avrinningsområde).

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-12-07